דלג לתוכן העמוד

מדיניות האיכות

 

החברה רואה באיכות יעד אסטרטגי בעל חשיבות עליונה המיועד להבטיח צרכיהם של לקוחותיה ובכך להשיג את שביעות הרצון המלאה שלהם.

 • מדיניות החברה היא לספק מוצרים ושירותים נלווים אשר יענו על ציפיות הצרכנים. החברה תשאף לשמור על מעמדה כמובילה בשוק.
 • החברה מתחייבת לזהות כהלכה את צרכי הלקוח, לספק יעוץ, תמיכה, שירות ומוצרים אשר יענו על הדרישות.
 • החברה רואה באיכות חשיבות ראשונה במעלה שאינה נופלת בחשיבותה מגורמים אחרים חיוניים להצלחת החברה ולרווחיותה, החברה מנחה את מנהליה לנהוג עפ"י מדיניות זאת.
 • החברה תנקוט בכל האמצעים המתבקשים על פי התקנים הרלוונטיים ועל פי הסטנדרטים שקבעה לעצמה, כדי להבטיח כי איכות מוצריה יהיו ברמה הנדרשת.
 • החברה תשאף ליצור קשרי מסחר לטווח ארוך עם ספקיה המבוססים על קשרי אמון והסכמים הדדיים.
 • החברה תבצע מעקב אחרי רמות האיכות של ספקיה.
 • החברה תספק ללקוחותיה על פי בקשתם, מידע נדרש אודות האיכות של מוצריה.
 • החברה תבצע מעקב מתמיד אחרי תגובות הלקוחות לאיכות מוצריה (כולל ניתוח סטטיסטי של תלונות לקוחות).
 • החברה תאסוף באופן שוטף מידע על דרישות הלקוחות ושביעות רצונם ותעריך כיצד נתפסות תכונות האיכות, שירות ומחיר. הנהלת החברה תדאג להפיק את המסקנות המתחייבות מהערכה זאת.
 • מדיניות החברה היא ליצור בקרב העובדים הכרה של מדיניות האיכות.

 

במסגרת זאת החברה תעודד עובדים לשפר איכות ולהציע הצעות לשיפור האיכות.

 • החברה תדריך עובדים ותסמיך עובדים כמתבקש בתקן ISO9001.
 • הנהלת החברה תציב באופן תקופתי יעדי איכות בליווי קריטריונים מדידים.
 • הנהלת החברה תבצע מעקב תקופתי אחרי יישום מדיניות האיכות.
 • הנהלת החברה מתחייבת לשפר בהתמדה את האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות באמצעות סקרי איכות, ביצוע מבדקים פנימיים, פעולות מתקנות או מונעות ועוד.

 

פלסאון ישראל שיווק והפצה בע"מ